Вчена рада ІЕЛІІТ

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Голова ради:

ЧОРНИЙ Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій

Заступник голови ради:

ЗАЧЕПА Юрій Володимирович, к.т.н., доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, доцент кафедри систем автоматичного управління і електроприводу

Вчений секретар ради:

БУРДІЛЬНА Євгенія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем

Члени ради:

АРТЕМЕНКО Артем Миколайович, к.т.н., голова профкому Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, старший викладач кафедри систем автоматичного управління і електроприводу

БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Олексій Володимирович, к.т.н., доцент кафедри електротехніки

ГРИЦЮК Олена Сергіївна, к.пед.н., виконуюча обов’язки завідувача кафедри інформатики і вищої математики

ЗАГІРНЯК Михайло Васильович, д.т.н., проф., ректор КрНУ ім. М. Остроградського, професор кафедри електротехніки

КОБИЛЬСЬКА Олена Борисівна, д.т.н., доцент, професор кафедри інформатики і вищої математики

КОНОХ Ігор Сергійович, д.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем

КОРЕНЬКОВА Тетяна Валеріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри систем автоматичного управління і електроприводу

КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки

ЛЯШЕНКО Віктор Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри інформатики і вищої математики

ОКСАНИЧ Ірина Григорівна, д.т.н., доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри автоматизації та інформаційних систем

ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки

ПРУС В’ячеслав В’ячеславович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри електротехніки

РОДЬКІН Дмитро Йосипович, д.т.н., професор, професор кафедри систем автоматичного управління і електроприводу

СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, проректор із науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті

СИДОРЕНКО Валерій Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки

САНЬКОВ Сергій Володимирович, заступник директора з виховної роботи, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки

ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації та інформаційних систем

ПОХИЛА Діана Максимівна, голова профбюро Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, студентка

БОРОХ Кристина Сергіївна, голова студентської ради Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, студентка

Нормативна документація

Положення про Вчену раду ІЕЛІІТ – Завантажити

План роботи вченої ради ІЕЛІІТ на 2023/2024 навчальний рік – Завантажити