Стипендіальна комісія

Стипендіальна комісія

Положення про стипендіальну комісію ІЕЛІІТ

Стипендіальна комісія ІЕЛІІТ є колегіальним органом, що утворюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).
У своїй роботі стипендіальна комісія керується:
1) Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативноправовими актами, які визначають права та обов’язки здобувачів вищої освіти;
2) Положенням про стипендіальну комісію;
3) Положенням про порядок призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти в КрНУ ім. Михайла Остроградського;
4) статутом Університету.
Основними завданнями стипендіальної комісії є визначення рейтингу студентів, ліміту стипендіатів за результатами семестрового контролю та подання ректорові на затвердження реєстру студентів щодо призначення/позбавлення академічної або соціальної стипендій, надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній або творчій діяльності.

Нормативні документи:

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" (Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"