Науково-дослідний центр «Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування»

 

Положення про науково-дослідний центр «ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТА ЕНЕРГОКЕРУВАННЯ» Завантажити...

План роботи науково-дослідного центру «ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТА ЕНЕРГОКЕРУВАННЯ» на 2023 рік  Завантажити...

 

Науково–дослідний центр «Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування» (НДЦ ЕЕЕ) був створений у квітні 2022 року як структурний підрозділ Навчально–наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій на базі кафедр систем автоматичного управління і електроприводу та електротехніки. Керівником НДЦ є к.т.н., доц. Ченчевой В.В.

chenchevoj.jpg

Метою створення науково–дослідного центру ЕЕЕ є надання наукових, консультаційних та освітніх послуг за освітньою галуззю вищої освіти 14 – електрична інженерія, проведення наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами наукової діяльності КрНУ (зазначених галузей знань).

Структурними підрозділами НДЦ є експериментальні лабораторії «Системи керування електроприводами та силова перетворювальна техніка», «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів», «Електротехнічні та електромеханічні пристрої і системи, електропостачання й енергетичний менеджмент». Експериментальні лабораторії забезпечують реалізацію мети та напрямів діяльності ЕЕЕ за рахунок використання сучасного (унікального) наукоємного обладнання.

Науковим керівником експериментальні лабораторії «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» є д.т.н., доц. Коренькова Т.В. 

korenkova.jpg

Науковими напрямками експериментальної лабораторії є дослідження статичних та динамічних характеристик автоматизованого електропривода промислових машин та механізмів в нормальних експлуатаційних та аварійних режимах роботи; діагностика, випробування та оцінка енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу; дослідження ефективних електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах.

lab1.jpg

lab2.jpg

lab3.jpg

Науковим керівником експериментальні лабораторії «Системи керування електроприводами та силова перетворювальна техніка» є к.т.н., доц. Калінов А.П.

kalinov.jpg

Лабораторія використовується у навчальних цілях для дослідження релейно-контакторних систем керування, замкнутих систем керування електроприводами постійного та змінного струму, керування частотно-регульованими електроприводами зі скалярним та векторним керуванням.

lab4.jpg

lab5.png

lab6.png

Науковим керівником експериментальні лабораторії «Електротехнічні та електромеханічні пристрої і системи, електропостачання й енергетичний менеджмент» є к.т.н., доц. Бялобржеський О.В.

byalobrzeskyi.jpg

Науковими напрямками експериментальної лабораторії є розробка методів ідентифікації та інтелектуального керування безперервними технологічними процесами перетворення енергії, комп’ютеризованих моделей технологічних комплексів.

lab7.jpg

lab8.jpg

lab9.jpg